Αίτηση συμμετοχής


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο/Η υπογράφων/ουσα, αιτούμαι την συμμετοχή μου στο πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης στην Διαμεσολάβηση διάρκειας 80 ωρών (9 ημερών).

Όνομα

Επώνυμο

Πατρώνυμο

Επάγγελμα

Ημερομηνία Γέννησης

Διεύθυνση

ΑΦΜ

Τηλέφωνο

Email

Ημερομηνίες

Επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή μου:

Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

Αντίγραφο τίτλου ΑΕΙ ή άλλου ισόβαθμου φορέα

Καταθετήριο τραπέζης για την καταβολή διδάκτρων

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με την ηλεκτρονική συμπλήρωση της φόρμας, παρακαλώ κατεβάστε την έντυπη έκδοση από εδώ και στειλτε την με φαξ στο 28210 41189.