Εκπαίδευση

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η μέθοδος εκπαίδευσης «MASTERING MEDIATION» (“Διαπρέποντας στη Διαμεσολάβηση») της TOOLKIT COMPANY – Ολλανδίας και της Manon Schonewille αποτέλεσε το πρώτο επίσημα αναγνωρισμένο στην Ελλάδα Πρόγραμμα εκπαίδευσης διαμεσολαβητών από το Υ.Δ.Δ.Α.Δ με το οποίο, από τον Ιανουάριο του 2013 έως το Σεπτέμβριο του 2016, πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία 30 κύκλοι βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών στο Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π), τον πρώτο αδειοδοτημένο από το Υ.Δ.Δ.Α.Δ φορέα κατάρτισης διαμεσολαβητών στην Ελλάδα, με την επιμέλεια και καθοδήγηση της Ελληνίδας βασικής εκπαιδεύτριας της TOOLKIT, Δήμητρας Κ. Τριανταφύλλου.

Πληροί τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα επαγγελματικής και ακαδημαϊκής κατάρτισης στην εμπορική και αστική διαμεσολάβηση. Η εκπαίδευση αξιολογείται και αναγνωρίζεται από το ACB Foundation, ένα εθνικό ερευνητικό κέντρο διαχείρισης συγκρούσεων και επίλυσης διαφορών στην Ολλανδία. Περιλαμβάνει τη γνώση και την εμπειρία από τις τελευταίες εξελίξεις στην πρακτική της διαμεσολάβησης από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων γνώσης που απορρέει από τα σχετικά συμπεράσματα της νευρο-επιστήμης καθώς και τη θεωρία και τη διδακτική των διαπραγματεύσεων ‘δεύτερης γενιάς’ (2.0). Η εκπαίδευση βασίζεται στην μεθοδολογία της Toolkit, με πρακτικό υλικό αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των βιβλίων της εταιρείας Toolkit ως επίσης και το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο σχεδιάστηκε με βάση τη γνώση της νευρο-επιστήμης και τα ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών που διδάσκονται στα πανεπιστήμια διεθνώς.

Τα μαθήματα της εκπαιδευτικού φορέα TOOLKIT στηρίζονται στα βιβλία της Manon Schonewille, ιδρύτριας του φορέα, Toolkit Generating Outcomes και Toolkit Mediation Advocacy, διεθνώς αναγνωρισμένα έργα στον τομέα των ADR που περιέχουν την πιο πρόσφατη γνώση από διδακτικής απόψεως, καθώς και από απόψεως σταχυολόγησης του περιεχομένου της ύλης βασισμένων στις τελευταίες ανακαλύψεις της νευρο-βιολογίας και της επίλυσης των συγκρούσεων. Χρησιμοποιώντας νέες διδακτικές προσεγγίσεις στη διαμεσολάβηση και διαπραγμάτευση, τα μαθήματα αυτά χρησιμοποιούν τις δημιουργικές τεχνικές εκμάθησης, όπως το δημοφιλές παιχνίδι Toolkit Board Game, καθώς και την ενότητα Toolkit Mediation Intervention & Techniques. Ποικίλες μέθοδοι διδασκαλίας, όπως αναπαραστάσεις, βίντεο – παρουσιάσεις, παρουσιάσεις βασισμένες σε πραγματικά περιστατικά, ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων (case studies), καθώς και προσομοιώσεις και παίγνια ρόλων χρησιμοποιούνται για να ενισχύσουν την εμπειρία μάθησης για όλους τους συμμετέχοντες, ώστε να εξασφαλιστεί μια βαθιά και μακράς διάρκειας εκπαιδευτική εμπειρία.

Το Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών “Mastering Mediation” (“Διαπρέποντας στη Διαμεσολάβηση») χρησιμοποιεί μια σύγχρονη μορφή εκπαίδευσης, η οποία περιλαμβάνει αρχικώς μελέτη στο σπίτι (Ενότητα Ι). Στη συνέχεια, οι εκπαιδευόμενοι μυούνται στη διαδικασία από τους εκπαιδευτές τους μέσω διαλέξεων και παρουσιάσεων στην αίθουσα διδασκαλίας και αποκτούν εμπειρία στις διαμεσολαβήσεις, μέσω παρουσιάσεων με πολυμέσα και βίντεο, μέσω παίγνιων ρόλων, συζητήσεων, καθοδήγησης και πρακτικής εξάσκησης. Η συμμετοχή των εκπαιδευομένων στα παίγνια ρόλων και τις ασκήσεις αξιολογείται καθόλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης και η αξιολόγηση ολοκληρώνεται με Αυτοαξιολόγηση και γραπτή εξέταση ερωτημάτων πολλαπλής επιλογής στη θεωρία της διαμεσολάβησης και της κείμενης νομοθεσίας με την οποία ολοκληρώνεται το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τη λήψη Πιστοποιητικού Εκπαιδευμένου Διαμεσολαβητή – TOOLKIT (Ενότητα ΙΙ). Ακολουθεί η δυνατότητα προαιρετικής μετα-εκπαιδευτικής Αξιολόγησης από το Ολλανδικό ίδρυμα ACB (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Διαχείρισης Συγκρούσεων) με τη λήψη Πιστοποιητικού TOOLKIT ACCREDITED MEDIATOR (Ενότητα ΙΙΙ).

Σταθμός για το Πρόγραμμα ήταν ότι ο “Mastering Mediation” Πρόγραμμα της Toolkit, τον Ιανουάριο του 2016 επελέγη από 15 ανώτατους αφυπηρετήσαντες δικαστές για την εκπαίδευσή τους, ως διαμεσολαβητών, και η Δήμητρα Τριανταφύλλου, είχε την τιμή, ως βασική εκπαιδεύτρια του Προγράμματος της Toolkit, να εκπονήσει την εκπαίδευση.