Όροι χρήσης

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού ιστότοπου με το εμπορικό σήμα «Κ.Ε.Ε.Δ. ΚΡΗΤΗΣ» ,το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.keed.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού ιστότοπου (στο εξής καλούμενος για συντομία “επισκέπτης” ή/και “χρήστης” ή “πελάτης” αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και αγορά προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Το «Κ.Ε.Ε.Δ. ΚΡΗΤΗΣ» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού του καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες του και τα συναλλακτικά ήθη. Το «Κ.Ε.Ε.Δ. ΚΡΗΤΗΣ» αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσα από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ο παρών ιστότοπος είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος ενημέρωσης για τα προγράμματα εκπαίδευσης και της υπηρεσίες του «Κ.Ε.Ε.Δ. ΚΡΗΤΗΣ» , καθώς και για τις αιτήσεις συμμετοχής των εκπαιδευομένων. Το  «Κ.Ε.Ε.Δ. ΚΡΗΤΗΣ»  εκπροσωπείται νόμιμα, εδρεύει στα Χανιά, κι έχει ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (e-mail) info@keed.gr

Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του «Κ.Ε.Ε.Δ. ΚΡΗΤΗΣ» και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του «Κ.Ε.Ε.Δ. ΚΡΗΤΗΣ» ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το «Κ.Ε.Ε.Δ. ΚΡΗΤΗΣ» ή/και το ηλεκτρονικό του ιστότοπο ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτήν καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα του ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

2. Απόρρητο Συναλλαγών και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

H ιστοσελίδα https://www.keed.gr αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας.

Από 25-5-2018 τίθεται σε άμεση εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (υπ΄αριθ. 2016/679 Κανονισμός ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), προς τον οποίο το «Κ.Ε.Ε.Δ. ΚΡΗΤΗΣ» βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση.

Με το παρόν κείμενο ζητάμε τη συναίνεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το «Κ.Ε.Ε.Δ. ΚΡΗΤΗΣ» για όλες τις παραγγελίες και τις ενέργειες που θα εκτελέσετε κατά την πλοήγηση σας στο site, τη δημιουργία προσωπικού προφίλ του επισκέπτη και την τήρηση αρχείου με τα δεδομένα αυτά. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η ανάπτυξη, βελτίωση και προώθηση των υπηρεσιών μας, στοιχείο απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή των συναλλαγών μεταξύ του «Κ.Ε.Ε.Δ. ΚΡΗΤΗΣ» και του χρήστη/μέλους.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Σε περίπτωση που συναινέσετε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για την εξυπηρέτηση του ως άνω σκοπού, οι κατηγορίες των δεδομένων που θα συλλέγουμε θα περιλαμβάνουν τα εξής: τα στοιχεία φυσικού ή νομικού προσώπου που μας δίνετε κατά την υποβολή αιτήσεως ή την επικοινωνία μαζί μας (π.χ. όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, ΑΦΜ κλπ), δεδομένα που αναφέρονται στον τρόπο σύνδεσής σας και στην παραμετροποίηση των συσκευών σας, επικοινωνίες που πραγματοποιήθηκαν με τις υπηρεσίες μας είτε τηλεφωνικά είτε με άλλους τρόπους (επιστολές, e-mail κλπ), πληροφορίες που αποκτούμε από τη χρήση cookies ή παρόμοιων τεχνολογιών, καθώς και πληροφορίες που μας δίνετε εσείς μέσα από αξιολογήσεις, ερωτήσεις κλπ.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και η τήρηση του απορρήτου των επικοινωνιών είναι εξαιρετικά σημαντική για το «Κ.Ε.Ε.Δ. ΚΡΗΤΗΣ». Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο της παρούσας δήλωσης υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία και τη διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων. Επιλέγοντας το σχετικό πεδίο στην αντίστοιχη επιλογή που διατίθεται κατωτέρω, συναινείτε στη διατήρηση και επεξεργασία των δεδομένων σας για χρονικό διάστημα έως και 5 έτη μετά τη λήξη της εκάστοτε συμβατικής σας σχέσης με το «Κ.Ε.Ε.Δ. ΚΡΗΤΗΣ», με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, την ενημέρωσή σας για νέα προγράμματα, υπηρεσίες και προσφορές σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες και προτιμήσεις. Σε περίπτωση που δεν επιλέξετε το σχετικό πεδίο, τα δεδομένα σας διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα επιτρέπεται/επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία και κατόπιν διαγράφονται με τρόπο που δεν επιτρέπει την επανάκτησή τους.

Οι συναλλαγές διέπονται από τις αρχές της εχεμύθειας και του απορρήτου. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τα συναλλακτικά ήθη ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή /μέλος στο «Κ.Ε.Ε.Δ. ΚΡΗΤΗΣ» είναι εμπιστευτικές και το «Κ.Ε.Ε.Δ. ΚΡΗΤΗΣ» έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα, πολιτικές και διαδικασίες, ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

-Μόνο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας, με τη χρήση προσωπικών κωδικών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.

-Το «Κ.Ε.Ε.Δ. ΚΡΗΤΗΣ» δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των εκπαιδευομένων και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εκείνους ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

-Στην περίπτωση που το «Κ.Ε.Ε.Δ. ΚΡΗΤΗΣ» χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων του, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

-Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.

-Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

-Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό site του «Κ.Ε.Ε.Δ. ΚΡΗΤΗΣ» με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την αποστολή αιτήσεως  σας για εκπαίδευση χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ

Μπορείτε να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς, την φορητότητά τους (δηλαδή την παράδοσή τους σε εσάς σε κατάλληλο μορφότυπο ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η μεταβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας), την διαγραφή τους εφόσον δεν χρειάζονται πλέον για την παροχή κάποιας υπηρεσίας, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους. Μπορείτε να ανακαλείτε την συναίνεσή σας (χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα) ακολουθώντας τις οδηγίες από το μενού επιλογών.

Ο ιστότοπος του «Κ.Ε.Ε.Δ. ΚΡΗΤΗΣ» λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα εναντίωσης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 21 του 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Προστασία Δεδομένων, εκτός αν το «Κ.Ε.Ε.Δ. ΚΡΗΤΗΣ» καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων , των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Επιπλέον διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, τ.κ. 11523, Αθήνα, +30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr)

3. Παρεχόμενες πληροφορίες & Υπηρεσίες

Το «Κ.Ε.Ε.Δ. ΚΡΗΤΗΣ» δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα του, τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχομένων, από το ηλεκτρονικό κατάστημα του υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

4. Περιορισμός Ευθύνης

α) Το «Κ.Ε.Ε.Δ. ΚΡΗΤΗΣ» δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της αίτησης τους. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο διεξαγωγής της εκπαίδευσης σε περιπτώσεις που δεν συμπληρώνεται ο ελάχιστος αριθμός εκπαιδευομένων, ή στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Η ιστοσελίδα ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα θέσεων στο εκάστοτε πρόγραμμα εκπαίδευσης, καθώς η κράτηση θέσεων γίνεται με την καταβολή των διδάκτρων, και τηρείται σειρά χρονικής προτεραιότητας, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των αιτούντων  περί της μη διαθεσιμότητάς θέσεων και φυσικά, την αντίστοιχη επιστροφή διδάκτρων εάν αυτά έχουν ήδη καταβληθεί. Το ηλεκτρονικό site του «Κ.Ε.Ε.Δ. ΚΡΗΤΗΣ» παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις κλπ), και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν». Σε καμία περίπτωση ο ιστότοπος «Κ.Ε.Ε.Δ. ΚΡΗΤΗΣ»  δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή /και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη. Χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π) από επισκέπτες τους δικτυακού τόπου ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

β) Το «Κ.Ε.Ε.Δ. ΚΡΗΤΗΣ» λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα του να διέπονται από ακρίβεια, πληρότητα, χρονική εγγύτητα, επάρκεια, διαθεσιμότητα και αξιοπιστία.

γ) Η διασύνδεση της ιστοσελίδας με άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των επισκεπτών. Το «Κ.Ε.Ε.Δ. ΚΡΗΤΗΣ» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των επισκεπτών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλη ιστοσελίδα μέσω των συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα.

δ) Το «Κ.Ε.Ε.Δ. ΚΡΗΤΗΣ» δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των επισκεπτών της ιστοσελίδας του, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση ιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας ή αναπαραγωγής (downloads) στοιχείων του περιεχομένου της  ή σε προβλήματα, που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κ.λ.π)

5. Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας του «Κ.Ε.Ε.Δ. ΚΡΗΤΗΣ» αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι  παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανηλίκους  με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεών της, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.