Εκπαιδευτές

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Δικηγόρος, LL.M: Επικεφαλής Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών της Toolkit Company και Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών Διαμεσολαβητών, διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του Υ.Δ.Δ.Α.Δ, πιστοποιημένη από το ΙΜΙ, διαπιστευμένη οικογενειακή Διαμεσολαβήτρια, μετεκπαιδευμένη στις διαπραγματεύσεις και τον σχεδιασμό συστημάτων επίλυσης, επιμορφωμένη στη διαμεσολάβηση χρηματοοικονομικών θεμάτων, πιστοποιημένη Διαιτητής σε διεθνείς εμπορικές υποθέσεις, πιστοποιημένη Μέντορας Έγκαιρης Προειδοποίησης ΜΜΕ (EarlyWarningEU), JAMS Foundation Weinstein International Fellow (2011) και Weinstein International Senior Fellow (2018).

Έχει εκπαιδευθεί επί των ADR στις Η.Π.Α στο JAMS, Harvard Negotiation Institute και PON του Harvard Law School, Straus Institute for Dispute resolution του Pepperdine University School of Law, Hastings College of the Law of University of California, CIArb (του North American Branch), στην Ευρώπη από Toolkit Company (NL), Training and Study Center for the Judiciary-SSR (NL) International Summerschool on Business Mediation (AU), Trigon Entwicklungsberatung (AU) ERA (DE), Scientific and Methodological Centre for Mediation and Law (RU), ADRgroup (UK) και στην Ελλάδα από τις World Bank, EBRD & EIB σε εκπαίδευση που οργάνωσαν στην Αθήνα με πρόσκληση κατ’ επιλογήν εμπειρογνωμόνων της Διαμεσολάβησης από τον τομέα Ν & Α Ευρώπης και Δ& Κ Ασίας.

Η απόκτηση της εμπειρίας της σε εμπορικές και οικογενειακές υποθέσεις διαμεσολάβησης ξεκίνησε το 2009 στην Αγγλία και συνεχίστηκε το 2011 στο JAMS, τον μεγαλύτερο παγκοσμίως ιδιωτικό φορέα Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας, στα γραφεία του στο San Fransisco, το Los Angeles, τη Santa Monica και τη Νέα Υόρκη, πλάι στον Hon. Daniel Weinstein και τους διεθνώς εγνωσμένου κύρους και φήμης Διαμεσολαβητές και Διαιτητές του στα πλαίσια της επιλογής της για το JAMS Foundation WEINSTEIN International Fellowship (2011), που υπήρξε σταθμός για την καριέρα της στον τομέα των ADR και την επακόλουθη προσήλωσή της στην εξέλιξη και την εποικοδομητικά ευρεία εφαρμογή αυτών.

ΔΑΝΑΗ ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ

Δικηγόρος Mag. Iur. Δ.Μ.Σ: Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών Toolkit Company, Αξιολογήτρια του ACB Foundation (ACB Corporate ADR & Mediation), διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του Υ.Δ.Δ.Α.Δ. με μετεκπαίδευση στη διαμεσολάβηση καιεπιμόρφωση στις διαπραγματεύσεις, την οικογενειακή διαμεσολάβηση, την τραπεζικήδιαμεσολάβηση, τη σχολική διαμεσολάβηση, τη διαμεσολάβηση στον εργασιακό χώρο, τηδιαμεσολάβηση με Μη-Βίαιη Επικοινωνία και με επιμόρφωση στο Mindful Awareness.

Έχει εκπαιδευθεί επί των ADR στις Η.Π.Α στο Straus Institute for Dispute resolution τουPepperdine University School of Law και στην Ελλάδα από ξένους φορείς Toolkit Company,CEDR, Mikk e.V, και ελληνικούς φορείς, ΚΕ.ΔΙ.Π., Νομική Βιβλιοθήκη, NVC-Mediation Centre, ΕΛΚΕΔ, και από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης.

Η Δανάη, έχει μεγάλη εμπειρία τόσο στην εκπαίδευση, όσο και στην αξιολόγηση δεξιοτήτωνκαι τεχνικών στα πλαίσια πιστοποίησης. Πέρα από εκπαιδεύτρια της Toolkit Company σεπολλούς κύκλους εκπαιδεύσεων, ως αξιολογήτρια της ACB Foundation (ACB CorporateADR & Mediation), έχει αξιολογήσει περισσότερους από 200 εκπαιδευμένουςδιαμεσολαβητές της Toolkit Company, υπήρξε αξιολογήτρια πιστοποίησης διαπραγματευτώνκύκλου εκπαίδευσης της Νομικής Βιβλιοθήκης με την Toolkit Company και είναι κριτής στοδιαγωνισμό Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας του CDRC στην Βιέννη.