Ανακοίνωση Προγράμματος Βασικής Εκπαίδευσης στην Διαμεσολάβηση – Δεκέμβριος 2021

Το «ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ “ΣΠΥΡΟΣ…


Ανακοίνωση 3ου Προγράμματος Βασικής Εκπαίδευσης στην Διαμεσολάβηση

Το «ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ “ΣΠΥΡΟΣ…


Ανακοίνωση Προγράμματος Βασικής Εκπαίδευσης στην Διαμεσολάβηση – Κύκλος Ιανουαρίου

Το «ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ “ΣΠΥΡΟΣ…


Ανακοίνωση 1ου Προγράμματος Βασικής Εκπαίδευσης στην Διαμεσολάβηση – Κύκλος Δεκεμβρίου

Το «ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ “ΣΠΥΡΟΣ…


Ανακοίνωση 1ου Προγράμματος Βασικής Εκπαίδευσης στην Διαμεσολάβηση – Κύκλος Νοεμβρίου

Το «ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ “ΣΠΥΡΟΣ…


ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ – Ανακοίνωση Ίδρυσης

Σε μία εποχή που οι εξελίξεις τρέχουν και η νομική και…